Hội thảo lần 3 về Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

IWRM3rd_320x240Theo kế hoạch, ngày 12 tháng 7 năm 2011, Dự án Tăng cường Bảo vệ Nước ngầm tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tổ chức Hội thảo “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước” lần thứ 3 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Ba mươi tám đại biểu đại diện của CWRPI, các đơn vị trực thuộc CWRPI, năm Sở TN&MT thuộc khu vực Dự án (Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Quảng Ngãi, Sóc Trăng),các đối tác của Dự án CAPAS (Cục Quản lý tài nguyên nước), Chuyên gia BGR và các quan khách quốc tế đã gặp nhau tại trung tâm thành phố Nha Trang để thảo luận về các chủ đề liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Giống như hai hội thảo trước đó, Hội thảo lần này đã tạo một diễn đàn sôi nổi để các bên tham gia chia sẽ thông tin liên quan đến quản lý tài nguyên nước ở các cấp quản lý khác nhau. Năm bài trình bay buổi sang liên quan đến các kết quả của Dự án trong Giai đoạn một tại tỉnh thí điểm Nam Định và tiến độ của các nghiên cứu cơ sở cho bốn tỉnh còn lại là Hà Nam, Hà Nội, Quảng Ngãi and Sóc Trăng.  Các phần trình bày mang tính kỹ thuật này được lồng ghép vào Chương trình của Hội thảo vì theo hướng tiếp cận của Dự án đây được coi là một bước của quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước (Nghiên cứu cơ sở, Quản lý số liệu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước).

Các trình bày của các khách mời đến từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Dự án WISDOM, GIZ –Sóc Trăng, BMBF và CAPAS trong buổi chiều cho thấy các nét khái quát về các Dự án kỹ thuật và là cái nhìn đa chiều về cách tiếp cận đối với vấn đề quản lý tài nguyên nước.

Trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến liên quan đến Dự án IGPVN đã được đưa ra và được chuyên gia BGR của Dự án phản hồi kịp thời. Chẳng hạn, liên quan đến Nghiên cứu cơ sở tại các địa phương, các chuyên gia cho rằng đây là một việc làm tất yếu trước khi bắt đầu bất kỳ một dự án tại bất đâu. Nghiên cứu cơ sở giúp chúng ta có một cái nhìn toàn diện và tổng quát về tình hình thực tế, từ đó chúng ta có thể lên kế hoạch can thiệp cho từng khu vực cụ thể. Do vậy, các số liệu đưa ra trong các nghiên cứu cơ sở phải cập nhật. Ngoài ra, theo đề xuất của các địa phương, cần lồng ghép vào nghiên cứu cơ cở gói thông tin về các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương liên quan đến quản lý tài nguyên nước để các can thiệp của Dự án sau này có ý nghĩa thiết thực.

Tóm lại, Hội thảo được đánh giá đã diễn ra rất tập trung, cung cấp một lượng thông tin lớn mang tính xây dựng, đáp ứng được mong đợi của hầu hết đại biểu. Các thông tin đã trao đổi thông tin mang tính đa chiều và được chia sẻ cởi mở. Quý vị quan tâm đến các bài trình bày của các đại biểu tại Hội thảo có thể truy cập vào phần Tư liệu của trang web này để xem chi tiết.

You may also like...