Kết nối VPN tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Từ ngày 14/12 đến ngày 18/12, chuyên gia CNTT của BGR – ông Erich Odon Muhire cùng nhóm công tác của NAWAPI đã có chuyến công tác tới 3 Liên đoàn trực thuộc Trung tâm để kết nối máy chủ của họ với máy chủ của NAWAPI. Qua các phiên làm việc, các Liên đoàn đã được hướng dẫn cài đặt ứng dụng, phần mềm trên máy tính, đào tạo về kết nối VPN để truy cập máy chủ của NAWAPI, upload và download dữ liệu từ Bigdata và sử dụng mô hình Mike có bản quyền. Ngoài ra, chuyên gia còn hướng dẫn các Liên đoàn truy cập từ xa vào máy chủ mới do BGR trang bị để tận dụng sức mạnh của bộ xử lý, đẩy nhanh tốc độ sử dụng khi làm việc với phần mềm Quan trắc.

Kết nối VPN tại Liên đoàn miền Nam

 

Kết nối VPN tại Liên đoàn miền Trung

 

Kết nối VPN tại Liên đoàn miền Bắc

Kết nối VPN sẽ giúp trụ sở chính và các Liên đoàn của NAWAPI chia sẻ tài nguyên nội bộ. Ngoài ra, cán bộ có thể truy cập tài nguyên nội bộ của NAWAPI khi làm việc tại nhà hoặc đi công tác.

You may also like...