Chuyên gia BGR làm việc với Liên đoàn miền Nam và miền Trung phục vụ lập kế hoạch hoạt động Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu khí hậu 2022-2025

Trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 10 năm 2022, nhóm chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và tài nguyên thiên nhiên CHLB Đức (BGR) đã có chuyến thăm và làm việc với các Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam (TP. Hồ Chí Minh) và Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung (TP. Nha Trang- Khánh Hòa) trong khuôn khổ chuyến công tác lập kế hoạch hoạt động Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu khí hậu giai đoạn 2022-2025 tại Việt Nam.

Liên đoàn miền Nam và Liên đoàn miền Trung là những đơn vị đã có bề dày kinh nghiệm trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước với địa bàn hoạt động rộng lớn, lần lượt là 19 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long-Đông Nam Bộ và 13 tỉnh, thành phố vùng Nam Trung Bộ. Nhiều nhiệm vụ trọng điểm trong công tác quản lý tài nguyên nước của các địa phương (khoanh vùng hạn chế khai thác NDĐ, lập danh mục nguồn nước và hành lang bảo vệ nguồn nước, đánh giá hiện trạng xả thải, khả năng tiếp nhận nước thải…) đã và đang được hai Liên đoàn triển khai thực hiện với vai trò là đơn vị tư vấn. Ngoài ra, Liên đoàn cũng thực hiện điều tra, đánh giá các vấn đề chất lượng nước, sạt lở bờ sông, tìm kiếm nguồn nước vùng khan hiếm nước.

Với lực lượng đông đảo các cán bộ trẻ, trong đó nhiều cán bộ mới được tuyển dụng, các Liên đoàn có cơ hội tốt để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong tương lai gần khi Luật Tài nguyên nước sửa đổi được ban hành và có hiệu lực. Các Liên đoàn đều mong muốn được Dự án bố trí nguồn lực hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cán bộ trẻ thông qua các khóa học tập trung, khóa tập huấn, đào tạo chuyên ngành (lập trình, khoa học máy tính, quy trình quan trắc, lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu nước…) cũng như chuyển giao một số công nghệ phục vụ điều tra đánh giá tài nguyên nước (địa vật lý 3D, khoan đá, địa vật lý thăm dò các đới dập vỡ với độ chính xác được cải thiện…).

Đại diện Liên đoàn miền Trung đã đưa đoàn chuyên gia đến thăm một công trình thuộc Đề án tìm kiếm nguồn nước vùng khan hiếm nước để cấp nước sinh hoạt được bố trí trong khuôn viên Trường PT dân tộc nội trú xã Cam Thịnh Tây – TP. Cam Ranh – Khánh Hòa và đề xuất thử nghiệm mô hình bổ cập TCN có kiểm soát sử dụng nước mưa thu gom tại địa điểm này.

Nhìn chung, nhóm chuyên gia BGR và đại diện hai Liên đoàn đều nhìn nhận vai trò quan trọng của việc hợp tác giữa BGR với hai Liên đoàn trong khuôn khổ Dự án giai đoạn 2022-2025 khi Dự án vừa chú trọng nâng cao năng lực đồng thời chuyển sang xác định và triển khai các giải pháp thực tiễn cho bảo vệ nước dưới đất.

You may also like...