Hội thảo Lập kế hoạch hoạt động Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu khí hậu 2022-2025

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2022, tại Khách sạn Hanoi Club, Viện Khoa học Địa chất và tài nguyên thiên nhiên CHLB Đức (BGR) đã phối hợp với Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) tổ chức Hội thảo Lập kế hoạch hoạt động Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu khí hậu 2022-2025. Đại diện Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, đại diện Cục quản lý tài nguyên nước, đại diện các Sở TN&MT Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang và Kiên Giang cùng đại diện cơ quan trung tâm NAWAPI, các Liên đoàn và Trung tâm trực thuộc NAWAPI đã tham dự Hội thảo.

Theo sự điều phối của ông Lutz Neumann – chuyên gia tư vấn độc lập của BGR, các đại biểu tham dự Hội thảo được chia thành hai nhóm và tiến hành thảo luận, đề xuất ra các hoạt động phù hợp với bốn Hợp phần của Dự án giai đoạn 2022-2025: (1) Nâng cao năng lực quản lý TNN và TBĐC, (2) Giải pháp thực tiễn để bảo vệ NDĐ, (3) Chuyển đổi số và (4) Nâng cao nhận thức & tư vấn khoa học.

Để đảm bảo tính phù hợp và khả năng thành công, với mỗi hoạt động được đề xuất, các đại biểu cần xem xét lí do, thời gian thực hiện và nguồn lực thực hiện hoạt động.

Trong quá trình thảo luận nhóm, các đại biểu tham dự Hội thảo lập kế hoạch đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về thực trạng lĩnh vực tài nguyên nước ở Việt Nam theo các khía cạnh thể chế, pháp lý (sửa đổi Luật tài nguyên nước, lấy ý kiến các tỉnh thành, lập các quy hoạch về TNN…); triển khai áp dụng các quy định (các khó khăn, vướng mắc…); năng lực điều tra, đánh giá; hiện trạng khai thác, sử dụng; hệ quả của khai thác NDĐ; nhu cầu nâng cao nhận thức. Theo đó, nhiều hoạt động đã được các đại biểu đề xuất đưa vào kế hoạch hoạt động của Dự án giai đoạn 2022-2025.

Dự kiến trong thời gian ngắn sau Hội thảo lập kế hoạch, chuyên gia tư vấn độc lập sẽ hoàn thiện một bản Kế hoạch hoạt động cho Dự án. Sau khi được kí kết bởi BGR và NAWAPI đó sẽ là căn cứ để triển khai và giám sát các hoạt động/hợp phần của Dự án giai đoạn 2022-2025.

You may also like...