Tập huấn hướng dẫn thực hiện điều tra giếng khai thác nước dưới đất ở Cà Mau

Trong ba ngày từ 13 đến 16 tháng 11 năm 2018, Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau tổ chức một khóa tập huấn hướng dẫn cho các cán bộ địa phương cách thức thực hiện điều tra thông tin về giếng khai thác NDĐ được cấp phép trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Xuất phát từ nhu cầu của Sở TN&MT Cà Mau cần có thông tin đầy đủ, chính xác về hiện trạng các công trình khai thác NDĐ để phục vụ công tác quản lý, đặc biệt là triển khai thực hiện các quy định mới ban hành về thiết lập đới phòng hộ vệ sinh công trình lấy nước sinh hoạt, thực hiện quan trắc, giám sát trong khai thác, sử dụng TNN, Dự án IGPVN đã hỗ trợ Sở TN&MT Cà Mau lập kế hoạch triển khai một đợt điều tra các giếng khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau bao gồm 8 huyện và 1 thành phố do các cán bộ phòng TNMT huyện trực tiếp thực hiện; tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết, bao gồm: thiết kế Phiếu câu hỏi khảo sát, mua sắm thiết bị cần cho công tác điều tra, thiết kế tài liệu hướng dẫn chi tiết cho cán bộ thực hiện điều tra, thiết kế tờ rơi phổ biến thông tin cho chủ công trình khai thác NDĐ.

Mục tiêu của khóa tập huấn này là nhằm giúp cho các cán bộ địa phương nắm được mục đích của việc điều tra giếng, hiểu đúng vai trò và trách nhiệm của họ trong đợt điều tra này, nắm vững cách sử dụng các thiết bị liên quan và trình tự tiến hành các thao tác khi đi điều tra. Ngoài ra, trong lần tập huấn này, chuyên gia Dự án IGPVN đã giới thiệu cho học viên các thông tin cơ bản về NDĐ ở Cà Mau, giải thích về hệ thống TCN cũng như các vấn đề liên quan đến khai thác NDĐ.

Trong thời gian 2 ngày làm việc, các học viên đã được phổ biến các kiến thức cơ bản về hệ thống TCN; được hướng dẫn sử dụng các thiết bị cần thiết cho quá trình điều tra, bao gồm: thước đo mực nước, thiết bị đo độ dẫn điện, máy tính bảng; được giới thiệu và hướng dẫn cách thu thập thông tin để điền vào Phiếu câu hỏi khảo sát; cách gắn nhãn cho giếng khai thác. Đồng thời, các học viên đã được tham gia điều tra thí điểm tại hai công trình khai thác NDĐ trên địa bàn thành phố Cà Mau, có cơ hội thực hiện các thao tác đã được chuyên gia Dự án hướng dẫn và thảo luận về các vấn đề/tình huống phát sinh.

Các tài liệu cần thiết bao gồm danh sách giếng khai thác, bản đồ vị trí giếng khai thác và nhãn hiệu của các giếng đã được giao cho cán bộ của mỗi huyện cùng với một bộ trang thiết bị cần thiết.

Thời gian điều tra giếng dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 20 ngày kể từ ngày 19/11/2018. Dưới sự điều phối của Sở TN&MT Cà Mau, các cán bộ phòng TN&MT các huyện sẽ trực tiếp thực hiện điều tra giếng khai thác trên địa bàn do họ phụ trách. Các giếng khai thác trên địa bàn thành phố Cà Mau sẽ do cán bộ phòng TN&MT thành phố Cà Mau cùng với cán bộ phòng TNN và Trung tâm quan trắc TNMT thuộc Sở TN&MT Cà Mau phụ trách điều tra.

You may also like...