Ngài Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam thăm vùng triển khai Dự án IGPVN tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 22/11/2018

Ngài Đại sứ nước CHLB Đức tại Việt Nam, Ngài Christian Berger đã thăm nhóm chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và tài nguyên thiên nhiên CHLB Đức (BGR) làm việc trong Dự án IGPVN trong quá trình triển khai hoạt động thực địa tại tỉnh Cà Mau. Tại đây, các cán bộ quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường của địa phương (Sở Tài nguyên và môi trường) dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Dự án IGPVN hiện đang thực hiện điều tra các giếng khai thác nước dưới đất có giấy phép trên phạm vi toàn tỉnh với số lượng dự kiến khoảng 500 giếng. Cuộc điều tra này dự kiến sẽ cải thiện mức độ hiểu biết về tình hình tài nguyên nước dưới đất ở Cà Mau, tạo ra tiền đề và xuất phát điểm cho các phương án và biện pháp được thực thi trong tương lai để bảo vệ nguồn nước dưới đất và kiểm soát khai thác nước dưới đất tốt hơn.

Ngài Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam thực hiện đo thông số độ dẫn điện của nước tại một giếng cấp nước ở Thành phố Cà Mau

Đo mực nước dưới đất trong giếng khai thác

Nguồn nước dưới đất không chỉ thiết yếu đối với cấp nước sinh hoạt ở Cà Mau mà còn đang được khai thác sử dụng ngày càng nhiều cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản vốn là các ngành mũi nhọn phục vụ xuất khẩu trong những năm gần đây. Hiện nay nguồn nước dưới đất đã và đang bị khai thác quá mức và đe dọa bởi xâm nhập mặn. Hơn thế nữa, khai thác nước dưới đất cũng có khả năng làm gia tăng sụt lún mặt đất, gây nên mối đe dọa lớn cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn là vùng đất thấp so với mực nước biển.

Chuyến thăm này của Ngài Đại sứ là một hoạt động trong chuỗi thăm và làm việc ba ngày tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long với sự tháp tùng của đại diện lãnh đạo địa phương và tổ chức Hợp tác Đức GIZ. Dự án IGPVN được tài trợ bởi Bộ Hợp tác và phát triển kinh tế CHLB Đức (BMZ) và được phối hợp triển khai bởi BGR, NAWAPI và các đối tác khác tại Việt Nam.

You may also like...