Quá trình bơm thu hồi đầu tiên bắt đầu tại công trình thí điểm NAWAPI MAR ở Vị Thanh

Cho đến ngày 27 tháng 10, thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát (MAR) của NAWAPI đã tiến hành bổ cập trong 5 ngày, tương đương khoảng 1000 m³ nước mặt sạch đã qua xử lý được đưa vào hai giếng khác nhau (độ sâu 170 m và 104 m). Sau 5 ngày trữ nước, giếng sâu GK1 có nguồn nước lợ tự nhiên (16.500 µS/cm) hiện đã bắt đầu giai đoạn bơm thu hồi 3 ngày. CRMGG đã lắp đặt đầu đo EC tự ghi để quan trắc sự thay đổi độ mặn trong nước thu hồi và đang theo dõi chất lượng nước của nước thu hồi bằng việc lấy mẫu hàng ngày. Trong những ngày tiếp theo, giếng nông hơn GK2 cũng sẽ kết thúc vòng thử nghiệm đầu tiên với thời gian thu hồi là 3 ngày.
Tiếp đó, vòng thí nghiệm thứ hai sẽ được tiến hành dự kiến là 5 ngày bổ cập, 10 ngày lưu trữ và 4 ngày thu hồi và việc quan trắc chất lượng nước sẽ tiếp tục.

Đầu đo EC tự ghi lắp đặt trong xô chứa nước bơm ra từ giếng

 

Quan trắc chất lượng nước trong thời gian bơm thu hồi do chị Trang (PTN Công ty HAWASUCO) thực hiện

 

You may also like...