Triển khai khảo sát các giếng khai thác nước dưới đất có giấy phép trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nhằm triển khai nhiệm vụ của Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN) giai đoạn 2018 – 2020, từ ngày 19 tháng 11 năm 2018 đến ngày 24 tháng 2 năm 2019, một cuộc khảo sát các giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được Sở TN&MT Cà Mau tổ chức thực hiện với sự tham gia trực tiếp của các cán bộ phòng TN&MT các huyện và thành phố Cà Mau, với sự hỗ trợ chặt chẽ của chuyên gia Dự án IGPVN.

Trong quá trình khảo sát giếng, chủ công trình khai thác đã được phỏng vấn dựa theo một phiếu câu hỏi với các nội dung về giấy phép khai thác, việc khai thác sử dụng nước dưới đất, đới phòng hộ vệ sinh công trình lấy nước sinh hoạt. Một số thông số (mực nước dưới đất, độ dẫn điện của nước dưới đất, tọa độ công trình khai thác) đã được đo ghi tại hiện trường. Kết thúc cuộc khảo sát đã có tổng cộng 522 giếng khai thác nước dưới đất có phép được điều tra. Các thông tin thu được từ cuộc khảo sát sẽ được xem xét, đánh giá để đáp ứng các mục tiêu cơ bản của cuộc khảo sát:

– Xác minh thông tin giấy phép khai thác và việc khai thác, sử dụng nước dưới đất trên thực tế,
– Đánh giá tính khả thi của việc thiết lập một hệ thống quan trắc nước dưới đất của Sở TN&MT dựa vào chủ giếng khai thác (Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT),
– Đánh giá nhu cầu và tính khả thi của việc thiết lập các đới phòng hộ vệ sinh công trình cấp nước sinh hoạt (Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT),
– Cung cấp một bộ dữ liệu cơ sở để phát triển, thử nghiệm và thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nước dưới đất cho Sở TNMT,
– Nâng cao sự hiểu biết đặc điểm ĐCTV/khoa học về các tầng chứa nước, chủ yếu là tình hình nhiễm mặn nước dưới đất,
– Tăng cường nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước dưới đất, các áp lực đối với nguồn nước dưới đất, đặc biệt tập trung vào tình hình nhiễm mặn nước dưới đất.
Một báo cáo tổng hợp về cuộc khảo sát giếng khai thác nước dưới đất có giấy phép ở Cà Mau sẽ được hoàn thành trong năm 2019 và sẽ bao gồm các khuyến nghị hữu ích cho công tác quản lý và bảo vệ nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

You may also like...