Khóa tập huấn Ngôn ngữ lập trình Python

Trong khuôn khổ Hợp phần 3 – Chuyển đổi số của Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu (CRMGG), khóa đào tạo ngôn ngữ lập trình Python đã được khai giảng hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở chính của NAWAPI.

Tham dự khóa đào tạo có 30 học viên từ các Liên đoàn và trung tâm trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (NAWAPI), bao gồm nhóm cán bộ CNTT của Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ tài nguyên nước.

 

Ông Erich Odon Muhire sẽ là người hướng dẫn cho lớp học. Hỗ trợ cho ông Muhire là nhóm 4 cán bộ CNTT của NAWAPI.

Ông Muhire hướng đến một khóa đào tạo với phần thực hành làm nòng cốt, trong đó sẽ có các ví dụ và bài tập thực tế để đảm bảo học viên có thể tự mình xử lý công việc khi kết thúc khóa đào tạo.

Đây là khóa đào tạo đầu tiên trong chuỗi đào tạo giúp NAWAPI tự thiết kế các ứng dụng cho Bộ Dữ liệu lớn dưới sự giám sát và cố vấn của chuyên gia BGR.

You may also like...