Đoàn nghị sĩ Quốc hội CHLB Đức thăm Đồng bằng sông Cửu Long

Đoàn nghị sĩ thuộc Ủy ban ngân sách Quốc hội CHLB Đức đã đến thăm một số dự án do Đức tài trợ về thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3 năm 2023. Trưởng nhóm nghiên cứu của Dự án Quản lý NDĐ và tai biến địa chất chống chịu khí hậu (CRMGG) ông Andreas Renck cùng với các đồng nghiệp từ Tổ chức Hợp tác Đức (GIZ) và Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) đã tháp tùng đoàn trên một phần của chuyến thăm của họ đến đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Phái đoàn đã được thông báo chi tiết về hiện trạng và những thách thức xung quanh việc quản lý nước (dưới đất) và sụt lún đất, và công việc của BGR với MONRE/NAWAPI và một số tỉnh ở đồng bằng.

Thăm Nhà máy xử lý nước thải do KfW đầu tư tại Cần Thơ

 

Tóm tắt thông tin do GIZ và BGR thực hiện

 

Trưởng đoàn nghị sĩ TS. Schäfer phát biểu trên thuyền khi thăm dự án trữ lượng và khai thác cát của Bộ NN&PTNT-WWF do CHLB Đức tài trợ

You may also like...