Hội thảo về chiến dịch lấy mẫu nước dưới đất của Dự án IGPVN

Ngày 5 tháng 5 năm 2022, tại Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN) đã tổ chức một buổi seminar về chiến dịch lấy mẫu nước tại các giếng quan trắc quốc gia Nước dưới đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, được sự nhất trí của Lãnh đạo Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, vào tháng 3 – tháng 4 năm 2021, Dự án IGPVN đã tham gia chiến dịch lấy mẫu NDĐ định kỳ tại các giếng quan trắc quốc gia vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Liên đoàn quy hoạch và điều tra TNN miền Nam và tiến hành lấy mẫu độc lập.

Tại buổi hội thảo chuyên đề này, ông Andreas Renck – Trưởng nhóm chuyên gia BGR đã giới thiệu tổng quan về dự án IGPVN: khuôn khổ dự án, các vùng triển khai dự án, các hợp phần của dự án. Tiếp đó, TS. Anke Steinel – chuyên gia Địa chất thủy văn BGR đã trình bày các thông tin chi tiết về chiến dịch lấy mẫu của Dự án IGPVN gồm:

  • Mục đích nghiên cứu và căn cứ lựa chọn các giếng/TCN để lấy mẫu;
  • Quy trình lấy mẫu nước tại các giếng quan trắc;
  • Công cụ KoBo tool để thu thập dữ liệu hiện trường;
  • Các giếng đã/không được lấy mẫu; các quan sát tại hiện trường liên quan đến hiện trạng giếng quan trắc;
  • Thống kê, đánh giá sơ bộ các kết quả từ thực địa và những lưu ý về kiểm soát chất lượng lấy mẫu;
  • So sánh với kết quả của NAWAPI

Đồng thời, TS. Anke cũng chia sẻ thêm một số thông tin về việc diễn giải số liệu sâu hơn đang được các chuyên gia BGR thực hiện.

Sau phần trình bày của TS. Anke, các cán bộ của NAWAPI và các đơn vị trực thuộc đã nêu ra nhiều ý kiến trao đổi, thắc mắc về một số vấn đề liên quan: quy trình lấy mẫu vi sinh; phương pháp định tuổi tuyệt đối NDĐ sử dụng đồng vị cacbon phóng xạ 14C bằng kỹ thuật Đếm nhấp nháy lỏng (LSC) và Khối phổ gia tốc (AMS). Đồng thời, phía NAWAPI cũng đề xuất Dự án IGPVN hỗ trợ tập huấn cho cán bộ của NAWAPI về quy trình lấy mẫu NDĐ.

Theo dự kiến, Dự án IGPVN sẽ tiếp tục tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề về diễn giải số liệu phân tích mẫu NDĐ thu thập từ các giếng quan trắc vùng ĐBSCL.

You may also like...