Hội thảo bàn giao kết quả Dự án IGPVN

Trong hai buổi sáng ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2021, tại khách sạn Oakwood, Hà Nội, Dự án IGPVN đã tổ chức hội thảo bàn giao kết quả cho các địa phương.

Tham dự hội thảo gồm có toàn thể nhóm chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của Dự án IGPVN, đại diện trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia. Đại diện các Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu tham dự hội thảo bằng hình thức trực tuyến.

Nhóm chuyên gia Dự án IGPVN đã tổng kết toàn bộ hoạt động của Dự án được triển khai tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn vừa qua, bao gồm: (i) hoạt động nghiên cứu về nước dưới đất; (ii) hỗ trợ quan trắc và phân tích dữ liệu quan trắc nước dưới đất và (iii) tăng cường quản lý tài nguyên nước dưới đất. Theo đó, các nội dung chính yếu (mục đích nghiên cứu, đối tượng hưởng lợi, phương pháp tiếp cận, kết quả đạt được, sản phẩm) của mỗi hoạt động/gói công việc đã được thuyết trình cụ thể mà ngắn gọn.

Hội thảo cũng dành thời gian để bàn về triển vọng hợp tác tiếp theo với các tỉnh trong giai đoạn tới.

Các sản phẩm của Dự án IGPVN đang được hoàn thiện và sẽ sớm được bàn giao đầy đủ cho các địa phương để sử dụng.

You may also like...