Hội thảo “giám sát dựa trên kết quả của dự án”

s24Ngày 27 tháng 11 năm 2012, Dự án IGPVN đã tổ chức Hội thảo “Giám sát dựa trên kết quả của Dự án” với sự tham gia của các Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch tài nguyên nước, đại diện lãnh đạo các liên đoàn, trung tâm trực thuộc và lãnh đạo các phòng chức năng của Trung tâm.

Ông Christopher Scharfe – chuyên gia về Giám sát Dự án là tập huấn viên của Hội thảo. Theo Scharfe, phương pháp tiếp cận “giám sát dựa trên Kết quả” là một xu hướng mới trong công tác quản lý Dự án toàn cầu và đã được Chính phủ Đức áp dụng cho tất cả các Dự án Hỗ trợ phat triển.

Theo hướng tiếp cận trên, công tác giám sát dự án giúp người thực hiện nắm được hiện trạng thực hiện của dự án để có thể kịp thời điều chỉnh kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra. Các kết quả đã đạt được sẽ không kết thúc trong các báo cáo tổng hợp, mà được áp dụng vào thực tế bằng các kế hoạch, quyết định hành chính mang tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Ông Scharfe đã đưa ra các ví dụ và bài tập thực hành cụ giúp người tham dự nắm được bản chất và nguyên lý cơ bản của phương pháp giám sát trên.

 s23

Sau phần trình bày với các ví dụ cụ thể, các đại biểu được chia nhóm và thực hành lập kế hoạch giám sát cho Dự án IGPVN. Kết quả cụ thể được thể hiện trong Báo cáo tóm tắt Hội thảo của TS. Trần Ngoc Trung. Xin xem thêm trong mục DOWNLOAD.

s25

PGS Phạm Quý Nhân và ông Jens Boehme cùng bế mạc hội thảo. Hai ông đã bày tỏ sự hài lòng và nhất trí với kết quả của hội thảo. Các đại biểu đã hiểu về mục đích, ý nghĩa và phương pháp giám sát dự án dựa trên kết quả, sự khác biệt và hiệu quả của phương  pháp này, đồng thời đưa ra những biện pháp, kế hoạch cụ thể theo dõi dự án IGPVN. Hiện nay dự án IGPVN đang được thực hiện theo đúng hướng đã đề ra.

(IGPVN)

You may also like...