HỘI THẢO “QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC” Kết quả Dự án IGPVN và công tác quản lý tài nguyên nước tại Nam Định

s26Ngày 30 tháng 11 năm 2012, Dự án IGPVN đã tổ chức Hội thảo quản lý tổng hợp tài nguyên nước “Kết quả Dự án và Công tác quản lý tài nguyên nước tại Nam Định” tại khách sạn Vị Hoàng, TP. Nam Định.

 Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu  là đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cùng đại diện các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh và đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh lân cận gồm Ninh Bình, Hà Nam và Thái Bình. Phía Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước có PGS. TS Phạm Quý Nhân và TS. Vũ Thanh Tâm cùng các cán bộ liên quan.  Chuyên gia của Dự án ông Jens Boehme và bà Christiane Molt (Điều phối viên Dự án từ Đức) cũng tham dự sự kiện.
 Trong bài trình bày của mình PGS. TS Phậm Quý Nhân đã nêu rõ các kết quả đạt được của Dự án và các Kiến nghị đề xuất đối với công tác quản lý tài nguyên nước đưới đất tại Nam Định.

s27

Phía Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định, ông Vũ Minh Lượng PGĐ Sở đã trình bày khái quát về hiện trạng quản lý tài nguyên nước của Nam Định trong đó có đưa ra các kiến nghị về việc vận dụng các kết quả của Dự án trong công tác QL TNN tại tỉnh.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận tích cực về các nội dung công việc tiếp theo nên tiến hành tại Nam Định dưới sự điều phối của TS. Trần Ngọc Trung.

s28

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã thống nhất các nội dung công việc tiếp theo cần được tiến hành bao gồm 1) duy trì và khai thác hiệu quả mạng quan trắc, 2)tăng cường kiểm soát tình hình khai thác tài nguyên nước, 3) đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ của Sở TNMT và các cơ quan liên quan, 4) tăng cường truyền thông về TNN tại Nam định, 5) lập hiến lược và qui hoạch khai thác, sử dụng và quản lý hiệu quả TNN tại Nam định.

Chi tiết xin xem thêm Báo cáo tóm tắt Hội thảo trong phần DOWNLOAD.

(IGPVN)

You may also like...