University Student Contest

Bảo vệ tài nguyên nước – kho báu của sự sống

Ý tưởng sáng tạo Sinh viên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng với tài nguyên nước 2015/2016

Trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường Bảo vệ nước ngầm tại các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long” do Chính phủ CHLB Đức tài trợ cho Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, dưới sự chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cuộc thi nhằm mục tiêu xây dựng và thực hiện các ý tưởng sang tạo của Sinh viên để nâng cao nhận thức của công đồng về bảo vệ tài nguyên nước (ngầm) cũng như cách sử dụng bền vững và tiết kiệm nguồn nước.

You may also like...