Press Release

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CÔNG ĐỒNG VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC CHỦ ĐỀ

“Bảo vệ tài nguyên nước – kho báu của sự sống”

Trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường Bảo vệ nước ngầm tại các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long” giai đoạn 2015-2017 do Chính Phủ CHLB Đức tài trợ cho Chính phủ Việt Nam thông qua Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên liên bang (BGR) và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI), Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sự cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo các trường Đại học TNMT TP. Hồ Chí Minh, Đại học KHTN-ĐH QG TP.HCM và trường ĐH Cần Thơ, chúng tôi chính thức thông báo phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo của Sinh viên nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về tài nguyên nước chủ đề Bảo vệ tài nguyên nước-kho báu của sự sống”.

You may also like...