Dự án IGPVN làm việc với Sở TN&MT Cà Mau về việc phát triển cơ sở dữ liệu quản lý nước dưới đất

Vào ngày thứ Hai, 25 tháng 3 năm 2019, chuyên gia Torge Tünnermeier (BGR) và Lê Đình Dũng (NAWAPI) đã đến thăm và làm việc với Sở TN&MT Cà Mau để thông báo kết quả tạm thời của việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nước dưới đất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu này sẽ hỗ trợ Sở TN&MT lưu trữ, hiển thị và quản lý một cách hữu hiệu các thông tin, dữ liệu liên quan đến nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các thông tin bao gồm việc cấp phép khai thác nước dưới đất đều được lưu trữ rải rác dưới dạng bản in mà không có một danh bạ thống nhất, do vậy, việc truy cập dữ liệu phục vụ công tác quản lý là cực kỳ phức tạp. Một công cụ tiên tiến – cơ sở dữ liệu tích hợp – là không thể thiếu để quản lý hiệu quả việc khai thác nước dưới đất và giúp cho các nhà chức trách địa phương có thể đương đầu với việc triển khai thực hiện các quy định pháp lý được ban hành gần đây về công tác quản lý nước dưới đất. Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng cho Sở TN&MT này đã được phát triển tại Việt Nam dựa trên một cơ sở dữ liệu của Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước quốc gia, được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu sử dụng của Sở TN&MT và cam kết hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.
Mục đích của buổi làm việc này nhằm thông báo cho phía Sở TN&MT Cà Mau về hiện trạng xây dựng cơ sở dữ liệu, tiến hành chạy thử nghiệm lần đầu trực tiếp tại chỗ nhằm thu thập ý kiến phản hồi của Sở TN&MT. Dự kiến sẽ có một khóa tập huấn hướng dẫn chi tiết cho cán bộ chuyên trách của Sở TN&MT về cách vận hành, quản lý cơ sở dữ liệu và chuyển giao cơ sở dữ liệu này cho phía Sở TN&MT trong quý II năm 2019. Kết quả từ cuộc khảo sát giếng khai thác có giấy phép trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Sở TN&MT triển khai cuối năm 2018 – đầu 2019 sẽ được sử dùng làm bộ dữ liệu mẫu để nhập vào cơ sở dữ liệu này.
Sau khi triển khai thành công ở Sở TN&MT Cà Mau, hệ thống cơ sở dữ liệu này dự kiến sẽ được triển khai sử dụng ở nhiều Sở TN&MT của các tỉnh khác ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

You may also like...