Tập huấn về Mô hình Nước Dưới đất GMS

s3Hà Nội: Ngày 3 và 4 tháng 4 năm 2012, BGR đã tổ chức Khóa tập huấn về Giới thiệu về Mô hình số nước Dưới đất (GMS) tại khách san Sunway 19 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai giảng viên tham gia giảng dạy là Thạc sĩ Đặng Trần Trung – Chuyên gia Địa chất Thủy văn – Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước và Thạc sĩ Trần Vũ Long – Giảng viên Khoa Địa chất thủy văn, trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội.

Tham dự đợt tập huấn là mười hai cán bộ tham gia khóa tập huấn đến từ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và các đơn vị trực thuộc. Các cán bộ được lựa chọn tham gia khóa học đều là những người có kiến thức căn bản về Mô hình nước dưới đất và sẽ làm việc với Mô hình nước dưới đất thường xuyên hơn trong công việc hàng ngày của họ trong tương lai.

s4

Để tăng hiệu quả của lớp tập huấn, ¾ thời gian của Khóa học được dành để thực hành. Các học viên thực hành các bài tập trên máy tính bằng các số liệu thực cho trước của tập huấn viên.

BGR đã chuẩn bị Phiếu đánh giá trước và sau khóa học nhằm đánh giá lượng kiến thức gặt hái được từ các chủ đề được tập huấn và dùng làm bài học cho các khóa học tiếp theo. Kết quả tổng hợp cho thấy, hầu hết học viên có phản ứng tích cực với phương pháp giảng dạy chú trọng thực hành của khóa học và hầu hết học viên đã có thể lập một mô hình nước dưới đất riêng cho mình.

You may also like...