Tập huấn nghiệp vụ điều tra giếng khai thác có giấy phép trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Khóa tập huấn nghiệp vụ điều tra giếng khai thác NDĐ có giấy phép trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được tổ chức tại thành phố Bạc Liêu trong ba ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 nhằm tạo điều kiện cho Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu và các cán bộ cấp huyện tiến hành khảo sát các giếng khoan được cấp phép trên địa bàn tỉnh. Thông tin này sẽ có giá trị để xác minh dữ liệu khai thác NDĐ được cấp phép được nhập vào Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin NDĐ. Tổng số 28 người đến từ Sở TN&MT Bạc Liêu, các huyện, thị xã và TP. Bạc Liêu, trụ sở NAWAPI và Liên đoàn miền Nam đã tham gia thành công và được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

 

Trong ngày đầu tiên của khóa tập huấn, các học viên đã được trình bày (1) tổng quan chung về tình hình địa chất thủy văn và tác động của việc khai thác NDĐ, (2) tổng quan về cách thức tiến hành khảo sát giếng, và (3) được hướng dẫn về thiết bị sẽ được sử dụng trong cuộc điều tra. Các học viên cũng có cơ hội thực hành với thiết bị.

Vào ngày thứ hai của khóa tập huấn, các học viên phải thực hành khảo sát giếng tại hai địa điểm thực địa, mỗi địa điểm có hai giếng để họ có cái nhìn sơ lược về các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình điều tra thực tế.

Vào ngày cuối cùng, các học viên cùng phản hồi về kiến ​​thức đã đạt được và các thách thức gặp phải. Những người tham gia khóa tập huấn xác nhận rằng bộ công cụ KoBo là một công cụ sáng tạo và hữu ích, cũng có thể được áp dụng cho các chương trình khảo sát khác.

Các bước tiếp theo để triển khai điều tra giếng khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh đã được thảo luận giữa chuyên gia Dự án IGPVN với Sở TN&MT.

You may also like...