Lấy mẫu nước ở Quảng Ngãi và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động tại các giếng khoan quan trắc

s19Quảng Ngãi: Trong tháng 10 năm 2012, dự án IGPVN đã phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Ngãi tiến hành một chuyến thực địa trong vòng 4 ngày, từ 19 đến 22 tháng 10 năm 2012 nhằm kiểm tra tình trạng các giếng quan trắc trong mạng quan trắc nước ngầm mới được thi công tại Quảng Ngãi, thu mẫu nước để tiến hành phân tích đánh giá chất lượng nước và lắp đặt thiết bị quan trắc nước ngầm tự động.

Nhóm công tác gồm có 2 cán bộ kỹ thuật của dự án IGPVN (Hoàng Thị Hạnh, Hoàng Đại Phúc), 2 cán bộ của Trung tâm QH&ĐT TNN (Đào Trọng Tú, Nguyễn Thế Chuyên) và 1 cán bộ của Sở TN&MT Quảng Ngãi (Nguyễn Biện Như Sơn).

s20

Trong chuyến thực địa, nhóm công tác đã kiểm tra tất cả các trạm quan trắc (từ IGPVN-1 đến IGPVN-9) với tổng cộng 12 giếng quan trắc và tiến hành lấy mẫu nước tại tất cả các giếng quan trắc này. Ngoài ra, nhóm công tác cũng lấy mẫu nước tại giếng khoan của một số hộ gia đình ở huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa, mẫu nước sông Vệ và sông Trà Khúc, mẫu nước thải từ hồ điều hòa Phạm Văn Đồng và Quang Trung ở thành phố Quảng Ngãi và mẫu nước thải trên kênh Bàu Lăng. Các thông số hiện trường (nhiệt độ, pH, độ dẫn, thế oxy hóa-khử, oxy hòa tan) được đo tại chỗ bằng máy đo đa năng WTW 430i. Thiết bị quan trắc nước ngầm tự động  (Schlumberger CTD-diver và Cera-diver) đã được lắp đặt tại tất cả các giếng quan trắc. Mẫu nước sau khi lấy được đóng thùng xốp và gửi thẳng đến phòng thí nghiệm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học công nghệ Sắc ký Hải Đăng để tiến hành các phân tích cần thiết.

(IGPVN)

You may also like...