Chuyến thăm các địa điểm dự kiến triển khai thí điểm Lưu trữ và phục hồi Tầng chứa nước (ASR) với Deltares

Vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, CRMGG và Deltares đã có một buổi làm việc với Công ty cổ phần cấp thoát nước và công trình đô thị Hậu Giang (HAWASUCO) và tiến hành điều tra ba địa điểm tiềm năng để triển khai thí điểm Lưu trữ và phục hồi tầng chứa nước (ASR) sử dụng nước mặt đã qua xử lý để bơm áp lực vào tầng chứa nước có áp. Đoàn đã thăm quan Nhà máy xử lý nước mặt Ngã Bảy và các trạm bơm cùng hệ thống xử lý nước ngầm tại trạm Long Thạnh và Cái Tắc. Tọa độ giếng khai thác, mực nước ngầm và độ dẫn điện của nước ngầm đã được đo ghi tại các trạm này. Ngoài các khía cạnh địa chất thủy văn, các khía cạnh chính cần được xem xét khi lựa chọn địa điểm là lượng nước mặt đã được xử lý dư thừa trong mùa mưa và nhu cầu khai thác nước ngầm theo mùa hoặc dự phòng. Các phát hiện sẽ được thảo luận thêm với tất cả các bên liên quan.

Điều tra giếng khai thác nước dưới đất ở Ngã Bảy

 

Giếng khai thác và bồn chứa nước tại trạm bơm Long Thạnh

 

Đo mực nước dưới đất tại trạm Cái Tắc

You may also like...