Hội thảo chuyên gia về Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ nước dưới đất đô thị

Một trong những hợp phần của Dự án IGPVN là hỗ trợ cho đối tác phía Việt Nam (NAWAPI) xây dựng hai hướng dẫn kỹ thuật về điều tra và bảo vệ nước dưới đất ở đô thị. Đến cuối năm 2016, NAWAPI đã soạn thảo các bản thảo (lần 1) của Hướng dẫn kỹ thuật trong khuôn khổ Dự án Bảo vệ nước dưới đất đô thị. Các chuyên gia của BGR đã xem xét các bản thảo này, đề xuất cải thiện nội dung và cung cấp danh mục các tài liệu tham khảo liên quan. Sau đó, NAWAPI đã dựa trên các đề xuất này để bổ sung, điều chỉnh hai hướng dẫn kỹ thuật. Sau hai lượt kiểm tra, cập nhật, NAWAPI đã đưa ra bản thảo chính thức. Tại hội thảo chuyên gia ngày 27 tháng 10 năm 2017, bản thảo chính thức đã được trình bày và thảo luận để trả lời các câu hỏi ngỏ và chốt nội dung hai tài liệu này.

Người tham dự Hội thảo

Hai tài liệu này sẽ được dùng làm Hướng dẫn kỹ thuật để tiến hành đánh giá và bảo vệ nước dưới đất ở các vùng đô thị. Nội dung của hai tài liệu này tập trung vào bốn vấn đề chính: suy giảm mực nước, ô nhiễm, xâm nhập mặn và sụt lún nền đất. Tiêu đề của hai Hướng dẫn kỹ thuật này là:

  1. Hướng dẫn kỹ thuật điều tra nước dưới đất đô thị (HDKT 1)
  2. Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ nước dưới đất đô thị (HDKT 2)

Hội thảo tập trung thảo luận về HDKT 2 với các phương pháp điều tra, đánh giá và giải pháp cho các vấn đề khác nhau của nước dưới đất ở vùng đô thị. Những người tham gia hội thảo thuộc NAWAPI, Liên đoàn miền Bắc, miền Trung, miền Nam và chuyên gia Dự án IGPVN đã thảo luận về phương pháp xác định trữ lượng tài nguyên nước dưới đất. Đây là một vấn đề quan trọng bởi lẽ việc sử dụng bền vững nước dưới đất và đánh giá mức độ cạn kiệt nước dưới đất đều phụ thuộc vào trữ lượng nguồn nước được biết đến.

Những người tham dự hội thảo đã thống nhất về việc lựa chọn phương pháp đánh giá khả năng thương tổn của nước dưới đất đối với ô nhiễm. Tuy nhiên, NAWAPI đề nghị phía chuyên gia BGR nghiên cứu và đề xuất phương pháp xếp loại nguy cơ ô nhiễm (từ các bãi rác, nơi xả nước thải…) và lập bản đồ nguy cơ ô nhiễm. Hơn thế nữa, việc mô tả phương pháp xác định nguy cơ xâm nhập mặn và nguy cơ sụt lún nền đất sẽ phải được bổ sung, hoàn thiện.

Thảo luận về vấn đề lập bản đồ sử dụng bền vững NDĐ

Một nội dung mới trong bản thảo HDKT 2 là việc đánh giá tổng hợp các nguy cơ đối với việc sử dụng bền vững nước dưới đất. Tại hội thảo, các chuyên gia đã tranh luận và chưa đi đến thống nhất liệu việc tập hợp tất cả các vấn đề phức tạp của nước dưới đất thành một chỉ số là có khả thi và có ý nghĩa hay không, và nên làm như thế nào. Phía chuyên gia BGR sẽ tiếp tục hỗ trợ NAWAPI về vấn đề này.

Về phần giải pháp bảo vệ nước dưới đất, mọi người đã nhất trí về cách tiếp cận. Đối với một số phương pháp và biện pháp cụ thể để bảo vệ nước dưới đất, việc quan trắc nước dưới đất, việc bổ cập nhân tạo cho tầng chứa nước, cần có thêm những mô tả chi tiết mà phía chuyên gia BGR sẽ hỗ trợ NAWAPI hoàn thiện cho đến cuối năm nay.

You may also like...