BMZ và Đại sứ quán Đức thăm Dự án CRMGG

Ngày 26 tháng 6, bà Bucken từ Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và ông Schmid-Kreye, Tham tán Phát triển tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã đến thăm Văn phòng CRMGG để hiểu rõ hơn về quan hệ hợp tác với Bộ TN&MT và NAWAPI về các thách thức liên quan đến nước, khả năng phục hồi khí hậu và quản lý nước ngầm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến thăm là một phần trong chuyến tham quan tới tất cả các tổ chức thực hiện của Đức và các đối tác được lựa chọn tại Việt Nam. BMZ đã tài trợ cho các hoạt động của BGR tại Việt Nam trong nhiều năm, bao gồm cả việc hợp tác gần 15 năm qua với NAWAPI. NAWAPI và BGR rất biết ơn sự quan tâm và hỗ trợ liên tục của BMZ, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm của bà Bucken.

You may also like...