Lắp đặt thiết bị IoT tại HAWASUCO Vị Thanh

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, nhóm Dự án CRMGG đã tiến hành lắp đặt hệ thống thiết bị IoT tại công trình thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát do Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng trong khuôn viên Công ty CP cấp thoát nước và công trình đô thị Hậu Giang (HAWASUCO). Theo đó, các thông số mực nước, lưu lượng của giếng bổ cập; độ dẫn điện, độ đục của nước dùng bổ cập; lưu lượng, độ dẫn điện, độ đục của nước sông; thông số khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa) sẽ được các cảm biến ghi nhận và truyền về các hộp điều khiển, sau đó truyền về cổng tiếp nhận dữ liệu và sau cùng là truyền về máy chủ. Công nghệ này cho phép truy cập dữ liệu theo thời gian thực.

Công trình thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát đã được nhóm Dự án kiểm tra xác nhận tình trạng hoạt động trước khi chính thức bắt đầu một đợt bổ cập mở rộng từ ngày 14/6/2024.

 

 

You may also like...