BGR tài trợ Hội thảo và triển lãm Quốc tế Sáng kiến hợp tác về nước lần III với chủ đề “Công nghệ quan trắc và Dự báo tài nguyên nước” VACI 2014 trong khuôn khổ Dự án IGPVN

up1(Hà Nội) Ngày 17 tháng 10 năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Hội thảo và Triển lãm Quốc tế Sáng kiến Hợp tác về nước lần III (VACI 2014) đã được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI) tổ chức với sự tài trợ của BGR và các tổ chức quốc tế. Chủ đề của sự kiện năm nay là “Công nghệ quan trắc và Dự báo tài nguyên nước”. TS. Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến dự và chủ trì sự kiện.

Có khoảng 100 báo cáo khoa học, bài thuyết trình và poster được trình bày và triển lãm tại Hội thảo. Đó là các sản phẩm đến từ hơn 10 quốc gia và khu vực bao gồm Đức, Úc, Hà Lan, Philippines, Hàn Quốc, Mỹ và các nước khác.

Trong bài phát biểu của mình, thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với tất cả các lĩnh vực sản xuất và trích lại thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon trong Sự kiện Ngày nước Thế giới năm 2013: “Nước có vai trò cốt lõi trong quá trình phát triển bền vững, chúng ta cần chung tay hợp tác để bảo vệ và quản lý thận trọng nguồn tài nguyên hữu hạn và dễ bị tổn thương này”.

up_2

Số liệu thống kê từ năm 1980 cho thấy tổng lượng nước khai thác trên thế giới tăng trên 1% mỗi năm, tạo thêm sức ép ngày càng lớn về nước ở rất nhiều quốc gia và khu vực. Hiện tại, trên thế giới khoảng 780 triệu người chưa có điều kiện tiếp cận với nguồn nước sạch an toàn, trong khi đó, nguồn nước, cả nước mặt và nước dưới đất đều đang bị suy thoái và ngày càng ô nhiễm. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, thế giới sẽ cần thêm 30% nước sạch so với nhu cầu hiện tại vào năm 2030 và đến 44% vào năm 2050.

Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng lề nhất của hiện tượng Biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Những thách thức về nước sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn trong tương lai khi mà tốc độ tăng trưởng kinh tế, quá trình đồ thị hóa và sự gia tăng dân số ngày càng nhanh, trích phát biểu của thứ trưởng Nguyễn Thái Lai trên báo Vietnam News.

Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua Chính phủ Việt Nam đã chú trọng hơn đến vấn đề bảo vệ tài nguyên nước và môi trường. VACI là một trong chuỗi các sự kiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động nhằm tạo nên một diễn đàn quốc tế để chia sẻ và cùng sáng tạo ra các giải pháp tiên tiến về tài nguyên nước trong điều kiện của Việt nam và các khu vực nhiệt đới. Ngoài ra, sự kiện còn là cơ hội để các bên liên quan, các nhà khoa học, các nhà quản lý và kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước gặp gỡ, chia sẻ những ý tưởng và công nghệ tân tiến nhất về tài nguyên nước.

up_3

Tại Việt Nam, hoạt động quan trắc tài nguyên nước chỉ được bắt đầu vào năm 1988. Hiện nay, Việt Nam có 730 trạm quan trắc nước dưới đất và 7 trạm quan trắc nước mặt. Tuy số lượng các công trình quan trắc còn hạn chế nhưng nó đã mang lại nhiều lợi ích to lớn trong công tác dự báo và giúp quá trình ra quyết định đúng đắn, kịp thời.

Các đại biểu tham dự hổi thảo đã tham gia thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác quan trắc và dự báo tài nguyên nước như Đo đạc, thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu; Khảo sát nhu cầu và nâng cấp các chương trình quan trắc hiện có ở địa phương, khu vực và quốc gia; Các vấn đề về quan trắc nước xuyên biên giới; Mô hình hóa và dự báo hệ thống tài nguyên nước; Truy cập, quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin; và các giải pháp và công nghệ tân tiến liên quan.

up1

Hội thảo phù hợp với khai niệm về Quản lý Tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) của Dự án, nơi các bên liên quan gặp gỡ, thảo luận và cùng tìm giải pháp đối với các vấn đề khác nhau liên quan đến tài nguyên nước. Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên nước (dưới đất).

(IGPVN)

 

You may also like...