Hoạt động Nâng cao nhân thức của Dự án IGPVN tại các trường học ở Hà Nội và Nam Định

s13Hanoi, Nam Dinh: Ngày 25 tháng 5 năm 2012, tại Trường THCS Nguyễn Du, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Dự án “Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tại Việt Nam- IGPVN” đã phối hợp với dự án “tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Việt Nam –CAPAS” đã tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ tài nguyên nước. Mục đích của buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất nói riêng và về tài nguyên nước nói chung.

Các thành viên của Dự án IGPVN đã giới thiệu cho khoảng trên 100 em học sinh của 2 lớp (8B và 8D) về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và ý nghĩa của việc bảo về tài nguyên nước dưới đất thông qua 2 bức tranh.

Đồng thời các thành viên của dự án cũng giới thiệu cho các em về mối quan hệ giữa nước dưới đất với nước mặt, sự vận động của nước dưới đất cũng như sự ô nhiễm của nước dưới đất thông qua việc giới thiệu về “Mô hình nước dưới đất”. Cuối cùng, Dự án cũng đã tặng các em học sinh và ban giám hiệu nhà trường những món quà nhỏ là các bộ tranh ghép hình về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. Qua đó, Dự án IGPVN hy vọng thông qua việc ghép tranh, các em học sinh sẽ một lần nữa hiểu thêm về những điều đã được giới thiệu trong buổi truyền thông.

Có thể thấy rằng, các em học sinh đã rất tập trung lắng nghe và thích thú về những điều được các anh chị trong Dự án giới thiệu. Thay mặt cho các bạn học sinh, lớp trưởng của 2 lớp đã phát biểu cám ơn các anh chị trong Dự án và hữa sẽ áp dụng những điều đã được học vào thực tế cuộc sống nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

s12

Chiến dịch nâng cao nhân thức đã được khởi ở Hà Nội và trước đó tại Nam Định – tỉnh thí điểm của Dự án IGPVN. Do các học sinh của trường PTTH Phương Định (huyện Giao Thủy) đã rất tò mò về các giếng khoan quan trắc của Dự án được xây dựng trong khuôn viên của trường từ năm 2009 nên Dự án IGPVN đã cung cấp một số tài liệu học tập (bộ đồ chơi tranh ghép hình) cho Ban Giám hiệu nhà trường. Đây được coi là bước khởi động cho chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bào vệ tài nguyên nước dưới đất tại tỉnh Nam Định. Các hoạt động nâng cao nhận thức sẽ tiếp tục được tổ chức tại Nam Định và Hà Nội trong thời gian tới.

You may also like...