Truyền thông nâng cao nhận thức cho Học sinh tại Nam Định

s14Chiều ngày 28/9/2012 Dự án IGPVN đã làm việc tại trường THCS Trực Phương thuộc xã Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định trong khuôn khổ Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng của Dự án.

Các học sinh của các khối từ lớp 6 đến lớp 9 của trường được tập hợp để tham gia buổi truyên thông. Mỗi lớp cử ra 5 đến 6 học sinh tham dự. Buổi truyên thông được bố trí làm hai tiết cho khối 6 và 7 (học sinh 12-13 tuổi) và khối 8 và 9 (14-15 tuổi).

Các anh chị bắt đầu buổi truyền thông bằng việc đặt ra các câu hỏi về tài nguyên nước và NDĐ để giúp các em làm quen với chủ đề. Các câu hỏi xoay quanh các nội dung nước trong tự nhiên, sự vận động của nước và mối quan hệ giữa nước ngầm và nước mặt. Sau đó các nhân viên của Dự án giới thiêu cho các em về Mô hình tương tác nước mặt nước ngầm. Qua thao tác trên mô hình, học sinh nắm được mối qua hệ giữa nước mặt và nước ngầm, qua trình bổ cập nước ngầm, khai thác nước ngầm và biến động của mực nước, sự vận động của nước ngầm, các tác nhân gây ô nhiễm nước ngầm. Sau đó, học sinh được gọi lên giải thích lại về tương tác nước mặt nước ngầm và các hoạt động của con người với tài nguyên nước thông qua Mô hình.

s15

Học sinh cũng được giải thích về vòng tuần hoàn nước và tầm quan trọng của việc bảo vệ nước ngầm qua hai Poster của Dự án. Cán bộ Dự án đã gải thích nội dung thông điệp của hai Poster giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên nước với cuộc sống. Các học sinh đều rất hăng hái và hào hứng tham gia vào các nội dung của buổi truyền thông. Đặc biệt các em lớp 6 và 7 còn xung phong lên trình bày lại nội dung các poster cho các bạn khác.

Sau đó, các học sinh được chia nhóm để chơi trò xếp hình của hai poster trên. Một số nhóm hoàn thành rất nhanh chỉ trong 10 phút.

Cuối buổi, Dự án đã tiến hành tặng quà cho các học sinh qua cô hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường.

Cô hiêu trưởng là người theo dõi suốt buổi truyền thông. Cô thấy những bài học từ buổi truyền thông rất hay và có ý nghĩa với cá nhân cô và các thầy cô trong trường. Nhà trường muốn tiếp tục nhân rộng công tác truyền thông như trên cho tất cả các học sinh trong trường bằng các tiết học ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trong trường về ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên nước.

(IGPVN)

You may also like...