Khóa tập huấn lần thứ 2 về Thủy Địa hóa

s18Nha Trang: Khóa tập huấn lần 2 về Thủy Địa hóa đã được dự án IGPVN tổ chức cho các cán bộ của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung vào hai ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2012 tại trụ sở làm việc của Liên đoàn ở Tp Nha Trang. Nội dung tập huấn do Ts. Hoàng Thị Hạnh, cán bộ kỹ thuật của dự án IGPVN phụ trách. Học viên bao gồm 15 cán bộ của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung, 2 cán bộ Sở TNMT Quảng Ngãi và 2 cán bộ của Trung tâm QH&ĐT TNN. Ông Đỗ Tiến Hùng, Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN, ông Nguyễn Lưu, Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung và ông Hồ Minh Thọ, phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung cũng tham dự khóa tập huấn này.

 Mục tiêu của khóa tập huấn này là củng cố và cải thiện kiến thức của học viên về một số vấn đề liên quan đến nghiên cứu thủy địa hóa: giúp học viên nắm được các nội dung chính về công tác thực địa, lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích; tạo điều kiện cho học viên thực hành với thiết bị máy đo đa năng để đo các thông số chất lượng nước tại hiện trường; trang bị cho học viên một số phương pháp xử lý số liệu thủy địa hóa.
s17

Một số khái niệm cơ bản trong thủy địa hóa (pH, thế oxy hóa-khử, độ dẫn, độ muối, oxy hòa tan, độ kiềm…) đã được chọn lọc và giới thiệu cho học viên: ý nghĩa của từng thông số, đơn vị đo, nhân tố ảnh hưởng, thiết bị đo. Thành phần hóa học nước dưới đất và các quá trình chi phối thành phần hóa học nước tự nhiên cũng được giải thích ngắn gọn. Các bước chuẩn bị cho công tác thực địa, trình tự tiến hành tại hiện trường, bảo quản mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm đều được giới thiệu với học viên, đặc biệt là những thông số nào cần tiến hành đo ngay tại hiện trường, cách bảo quản mẫu nước và các thiết bị máy móc có thể sử dụng để xác định các thành phần khác nhau trong nước tự nhiên. Các học viên đã được yêu cầu thực hiện một bài trắc nghiệm dưới hình thức câu hỏi nhiều đáp án để đánh giá mức độ tiếp thu bài giảng.

s16

Các học viên cũng được giới thiệu về các kỹ thuật xử lý số liệu thủy địa hóa, các loại giản đồ, đồ thị để hiển thị số liệu; cài đặt và thực hành với phần mềm SigmaPlot 10.0 để vẽ đồ thj và thực hiện những tính toán thống kê đơn giản.

Các học viên đều nhận thấy khóa tập huấn Thủy địa hóa đã cung cấp cho họ những kiến thức và thực hành rất hữu ích.

(IGPVN)

You may also like...