Làm việc/báo cáo kỹ thuật

Title Download
WS Report CWRPI BGR 2nd IWRM, 122010 VIE
  2 files      89 downloads
Download
IWRM 2nd – Presentations 1
  1 files      104 downloads
Download
IWRM 2nd – Presentations 2
  6 files      340 downloads
Download
Presentation – Nam Dinh WS 3
  1 files      89 downloads
Download
Handouts – Planning WS
  1 files      56 downloads
Download
Planning WS report
  1 files      72 downloads
Download
Presentations
  1 files      73 downloads
Download
Assessment of Groundwater Resources in Nam Dinh Province – Part 2
  1 files      102 downloads
Download
Tech_Report.17-Sampling_Field_trip_QNgai-19102012-Eng
  1 files      71 downloads
Download
IGPVN_Training_report-NhaTrang-16102012
  1 files      78 downloads
Download
IGPVN RBM WS report 122012
  1 files      74 downloads
Download
As_treat_tech-29082012
  1 files      69 downloads
Download
Field_survey_GW.As_HaNam-20112012
  2 files      80 downloads
Download
IGPVN Namdinh IWRM WS report 122012
  3 files      102 downloads
Download
Các khóa đào tạo sau đại học
  2 files      88 downloads
Download