Đối tác

  • Trung tâm quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (MONRE)

Địa chỉ: 93/95 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: +84 (0) 436740499
Fax: +84 (0) 436740491
Email: ttqhdttnn@monre.gov.vn
Website: http://nawapi.gov.vn

  • Sở Tài nguyên & Môi trường Cà Mau (Ca Mau DONRE)

Địa chỉ: Số 69 Phan Ngọc Hiển, P. 6, Thành phố Cà Mau
Phone: +84 (0) 290 3833025
Fax: +84 (0) 290 3821014
Email: sotnmtcm@gmail.com
Website: http://sotnmt.camau.gov.vn/wps/portal/

  • Sở Tài nguyên & Môi trường Sóc Trăng (Soc Trang DONRE)

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, P. 6, Thành phố Sóc Trăng
Phone: +84 (0) 299 3820514
Fax: +84 (0) 299 3624416
Email: sotnmt@soctrang.gov.vn
Website: http://www.sotnmt.soctrang.gov.vn/home