Bản tin của VTC về tình hình hạn hán và khả năng khai thác nước dưới đất ở Đồng bằng sông Cửu Long

Truyền hình kỹ thuật số VTC đã phát một bản tin về tình hình hạn hán nghiêm trọng đang xảy ra ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và những giải pháp hỗ trợ mà Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI) – đối tác của Dự án chúng tôi – có thể đưa ra cho người dân địa phương vốn đang phải gánh chịu hậu quả của đợt hạn hán và xâm nhập mặn này.

http://www.youtube.com/watch?v=mCixfaNflN0

Là một đơn vị có chức năng nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, NAWAPI được trông đợi đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhanh chóng nhằm giải quyết vấn đề tức thời. Các giải pháp này bao gồm gia tăng khai thác nước dưới đất, đặc biệt là nước ở các tầng sâu.

Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN) hiểu rõ sự cần thiết phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp ngắn hạn; tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu của Dự án chúng tôi là hướng đến các giải pháp lâu dài: không chỉ tập trung vào thăm dò, khai thác mà hơn thế, cần quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất vốn hữu hạn ở khu vực này. Chỉ với tốc độ khai thác như hiện nay, mực nước dưới đất đã và đang hạ thấp nhanh chóng trên nhiều vùng rộng lớn, gây ra nhiều vấn đề như xâm nhập mặn tầng chứa nước và sụt lún mặt đất. Điều này chứng tỏ rằng công tác quản lý tài nguyên nước cần phải được tăng cường và cải thiện, nhất là khi có ý định gia tăng mức độ khai thác tài nguyên nước dưới đất như bản tin này đề xuất. Để làm được điều này thì nhất thiết cần có nền tảng kiến thức tốt về hệ thống nước dưới đất trong vùng. NAWAPI và Viện khoa học Địa chất và tài nguyên Liên bang Đức (BGR) đang hợp tác cùng thu thập và phân tích các dữ liệu làm cơ sở cho công tác quy hoạch tài nguyên nước và đang  cùng xây dựng các giải pháp, khuyến nghị cho công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất. Dự án IGPVN hỗ trợ cả về chuyên môn kỹ thuật và tài chính để thực hiện các mục tiêu này. Ngoài ra, các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước và phát triển năng lực cho đối tác phía Việt Nam cũng là những mục tiêu quan trọng khác của Dự án chúng tôi.

You may also like...