Hội thảo quản lý tổng hộp tài nguyên nước lần hai

bgr7Tiếp sau hội thảo lần 1 được tổ chức thành công vào ngày 9 tháng 7 năm 2010, ngày 6 tháng 12 năm 2010, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (CWRPI) phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên LB Đức (BGR) tổ chức Hội thảo lần hai về Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) trong nỗ lực thúc đẩy quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam và nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề này.

Tới dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đến từ các cơ quan liên quan như Cục Quản lý Tài nguyên nước (DWRM), các cơ quan khác thuộc Bộ Tài nguyên và Môi Trường (MONRE), đại diên các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD), các chuyên gia của CWRPI, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Khoa học Địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Ủy ban Sông Mê Kông, đại diện các Liên đoàn và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Sóc Trăng, Quảng Ngãi và TP. Hà Nội.

Rất nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận tại Hội thảo, đáng chú ý phải kể đến bài thuyết trình của ông Jelle Van Gjin – Cố vấn của Chương trình Cấp nước và vệ sinh đô thị của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) xung quanh môi quan hệ giữa Nước ngầm và An ninh nước trong bối cảnh quản lý Tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam. Kế đến là bài trình bày của bà Nguyễn Hồng Phượng về quản lý tổng hợp tài nguyên nước sông Mê Kông trong đó nêu bật các thách thức của mỗi quốc gia và của toàn khu vực trong nỗ lực hướng tới  việc quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông này. Tiến sĩ Frank Wagner mang tới hội thảo những kết quả của Dự án tại Nam Định trong mối liên hệ với quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Ông Martin Junker – Chuyên gia của Dự án CAPAS (Bỉ) trình bày Dự thảo các Chuẩn đánh giá và quan trắc tài nguyên nước, ông Lê Đình Dũng nói về vấn đề cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trong khuôn khổ của quá trình QLTHTNN tại Việt Nam v.v. (chi tiết xem trong phần Tư liệu về Hội thảo)

Có thể thấy chủ đề quản lý tổng hợp tài nguyên nước đã được đưa ra thảo luận và phân tích từ nhiều khía cạnh khác nhau từ vấn đề kỹ thuật như bài trình bày của TS Frank Wagner và của ông Lê Đình Dũng đến các vấn đề về quản lý mà cao nhất là bằng các quy phạm pháp luật như bài trình bày của ông Martin Junker hay những trường hợp nghiên cứu điển hình về QLTHTNN lưu vực sông Mê Kông. Tất cả đã chứng tỏ sự phức tạp, đa chiều của vấn đề, đòi hỏi sự vào cuộc và tham gia tích cức của tất cả các bên liên quan từ các cấp quản lý nhà nước đến từng cá thể sử dụng nước trong công đồng và hay rộng hơn là toàn xã hội.

Hội thảo đã tạo một diễn đàn thảo luận cởi mở cho tất cả các đại biểu. Người nghe có thể trực tiếp đặt câu hỏi đối với các diễn giả. Tuy nhiên do thời gain hạn chế nên nhiều câu hỏi đã được tổng hợp và gửi lên trang web của Dự án. Chi tiết xin xem trong phần Tư liệu của trang web này.

Hội thảo lần 3 dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng giữa năm 2011 với quy mô tập trung hơn (các khu vực nghiên cứu của Dự án) và trong phạm vi Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

You may also like...