Đội dự án

Dự án IGPVN vận hành tại hai văn phòng có địa chỉ lần lượt tại Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước (NAWAPI) ở Hà Nội và (văn phòng chính) và Ngôi nhà Đức “Deutsches Haus” ở Thành phố Hồ Chí Minh nơi quy tụ các tổ chức khác của Đức như GIZ và KfW. Các hoạt động khảo sát thực địa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long được triển khai phối hợp với các đối tác ở địa phương, tức là các Sở TN&MT. Các Sở TN&MT có trách nhiệm điều phối các hoạt động của Dự án triển khai trên địa bàn tỉnh và đảm bảo tính tiếp nối của các hoạt động này.

Văn phòng Hà Nội:

  • Andreas Renck – Trưởng Dự án
  • Torge Tünnermeier – Chuyên gia địa chất thủy văn
  • Nguyễn Thị Thắm – Thư ký dự án
  • Hoàng Thị Hạnh – Chuyên gia địa chất thủy văn

Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Armin Pechstein – Chuyên gia địa chất thủy văn
  • Lê Văn Mạnh – Chuyên gia địa chất thủy văn