Đối tác

  • Trung tâm quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (MONRE)

Địa chỉ: 93/95 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (0) 436740499

Fax: +84 (0) 436740491

Email: ttqhdttnn@monre.gov.vn

Website: http://nawapi.gov.vn

  • Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam (DWRPIS)

Địa chỉ: Số 59, Đường số 2, Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (0) 88992133

Fax: +84 (0) 88999044

Email:  liendoandctvmn@hcm.vnn.vn

Website: www.liendoan8.com.vn