Khởi động chương trình điều tra thông tin giấy phép/giếng khai thác NDĐ có phép tại Bạc Liêu

Nhằm tăng cường công tác quản lý giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và công trình khai thác nước dưới đất trên địa bàn, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch điều tra thông tin giấy phép và giếng khai thác nước dưới đất thuộc diện phải xin cấp phép trên địa bàn tỉnh. Việc điều tra sẽ được trực tiếp thực hiện bởi các chuyên viên phòng Tài nguyên nước, BĐKH & Biển, Trung tâm quan trắc TN&MT, Trung tâm CNTT TN&MT của Sở, với sự tham gia phối hợp của các cán bộ phòng TN&MT cấp huyện. Dự án IGPVN (nay là Dự án Quản lý NDĐ và tai biến địa chất chống chịu khí hậu (CRMGG) cung cấp các hỗ trợ cần thiết để Sở TN&MT có thể hoàn thành chương trình điều tra. Dự kiến chương trình điều tra sẽ được thực hiện trong thời gian 3 tháng.

Hướng dẫn quy trình điều tra và cách sử dụng các thiết bị

 

Thực hành điều tra tại Trạm cấp nước ấp Xẻo Chích, TT. Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi

Đây là một trong những nội dung hoạt động trong biên bản ghi nhớ đã được kí kết giữa Viện Khoa học địa chất và tài nguyên thiên nhiên CHLB Đức, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) và Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu trong khuôn khổ Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN).

Trong các ngày từ 24 đến 27 tháng 4 năm 2023, chuyên gia Dự án CRMGG đã tiến hành hướng dẫn củng cố lại các kiến thức, kỹ năng phục vụ điều tra thông tin giếng khai thác và giấy phép (quy trình điều tra, cách sử dụng các thiết bị, cách ghi phiếu điều tra …) cho các cán bộ tham gia điều tra; đi cùng các tổ điều tra đến các cơ sở khai thác sử dụng nước dưới đất để hướng dẫn trực tiếp, đảm bảo các tổ nắm vững quy trình và các thao tác điều tra.

Cán bộ Sở TN&MT Bạc Liêu điều tra thông tin tại TX. Giá Rai

 

Điều tra thông tin tại xã Tân Phong, TX. Giá Rai

 

Điều tra thông tin tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình

Trước đó, tháng 9 năm 2022, Dự án đã tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ điều tra thông tin giấy phép và giếng khai thác có phép trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

You may also like...