HỘI THẢO KIỂM KÊ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chiều ngày 6/11, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Công tác kiểm kê tài nguyên nước quốc gia” để tiếp thu ý kiến góp ý về Thông tư “Hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước” và đề án “Kiểm kê tài nguyên nước quốc gia”. Hội thảo có sự tham dự và chỉ đạo của thứ trưởng Lê Công Thành và đại diện các cơ quan liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Hội thảo cũng quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài nguyên nước tham dự và đóng gọp tích cực về chủ để của Hội thảo. Chuyên gia của BGR/ IGPVN cũng tham dự và trình bày kinh nghiệm của Châu Âu và Liên Hiệp Quốc trong kiểm kê tài nguyên nước. IGPVN đồng tài trợ kinh phí tổ chức Hội thảo.

You may also like...