Hội thảo bàn giao kết quả của Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam

Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Sở TN&MT tỉnh Cà Mau, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo bàn giao kết quả thực hiện Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN) giai đoạn 2017-2022 và Đề án Bảo vệ nước dưới đất tại các đô thị lớn (giai đoạn 2). Tham dự Hội thảo gồm các đại biểu của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng; các cán bộ của Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia; Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam; Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung và nhóm chuyên gia Dự án IGPVN.

Dự án IGPVN là dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ CHLB Đức, được Viện Khoa học địa chất và tài nguyên thiên nhiên CHLB Đức (BGR) phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia triển khai tại vùng ĐBSCL từ năm 2012. Đến nay, Dự án đã được nhân rộng ra ba tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Dự án bao gồm: tư vấn, hỗ trợ chính sách; xây dựng nền tảng thông tin, mạng quan trắc NDĐ; chiến lược quy hoạch, quản lý NDĐ và nâng cao nhận thức về tài nguyên NDĐ.

Dự án IGPVN đã tiến hành các hoạt động điều tra, nghiên cứu địa chất thủy văn tại Sóc Trăng và Cà Mau, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết về hệ thống tầng chứa nước, hiện trạng khai thác sử dụng NDĐ và các hệ quả có thể gặp phải. Cụ thể hơn, nguồn gốc của NDĐ và các quá trình đang diễn ra trong các tầng chứa nước cũng phần nào được làm sáng tỏ.

 

Các công trình quan trắc NDĐ do Dự án IGPVN đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư kinh phí phục hồi từ các giếng thăm dò, nghiên cứu đã được vận hành ổn định với hệ thống quan trắc mực nước truyền dữ liệu tự động; cung cấp thông tin, số liệu phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh. Các công trình quan trắc NDĐ này đã được bàn giao cho Sở TN&MT các tỉnh cùng với các tài liệu hướng dẫn, các báo cáo kỹ thuật và một số trang thiết bị cần thiết để vận hành công trình.

 

 

Tại buổi Hội thảo, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam đã tóm lược các nội dung điều tra, đánh giá và các kết quả chính của Đề án bảo vệ nước dưới đất tại các đô thị lớn (Giai đoạn 2). Đây là một đề án trọng điểm được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện từ năm 2020 tại 8 đô thị lớn trên cả nước, trong đó có 4 đô thị vùng ĐBSCL là Rạch Giá, Long Xuyên, Bạc Liêu và Cà Mau. Các kết quả của Đề án là nguồn thông tin quan trọng phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng tài nguyên nước dưới đất ở các đô thị lớn.

Thông tin về Hội thảo được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

You may also like...