Dự án mới “Quản lý tài nguyên nước dưới đất và tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu”

Ngày 20-23 tháng 7 năm 2021, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức đã tổ chức cuộc Đàm phán về các nội dung hợp tác giữa hai Chính phủ trong giai đoạn tới, trong đó đã thống nhất sẽ cùng xây dựng một dự án hợp tác kỹ thuật tiếp theo sau Dự án IGPVN. Theo đó, Dự án mới “Quản lý tài nguyên nước dưới đất và tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu” sẽ nhằm mục đích tăng cường quản lý nguồn nước ngầm và các tai biến địa chất có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng ven biển của Việt Nam.

Kinh nghiệm thu được từ dự án bảo vệ nước dưới đất hiện hành sẽ tiếp tục được phát triển thông qua một cách tiếp cận mở rộng tập trung vào vai trò chiến lược của nước dưới đất đối với khả năng chống chịu với môi trường biến động không ngừng của Đồng bằng Sông Cửu Long, các nguyên nhân và rủi ro từ những tai biến địa chất liên quan (như sụt lún nền đất và xói lở ven bờ). Dự án mới sẽ tăng cường giám sát theo ngành, thúc đẩy hợp tác và phát triển các giải pháp thích ứng với khí hậu, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên nước. Dự án sẽ tiếp tục kết hợp giữa tư vấn chuyên ngành ở cấp quốc gia với các sự hỗ trợ thực tế tại địa phương các tỉnh ven biển được lựa chọn. Dự án sẽ được thực hiện bởi BGR và dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm 2022.

You may also like...