ANAWAK – trò chơi mô phỏng quản lý TNN trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đâu là những thách thức cho công tác quản lý tài nguyên nước ? Bạn có thể làm thỏa mãn tất cả mọi người được không? Các kế hoạch của bạn có thể tác động đến cộng đồng dân cư, các hoạt động kinh tế và tự nhiên như thế nào?

Quản lý tài nguyên nước là công việc không dễ dàng bởi lẽ nguồn nước thường chịu tác động của nhiều yếu tố và biến đổi theo thời gian và thường không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước. Nhu cầu nước của tự nhiên và nhu cầu sử dụng nước của các bên thường không giống nhau và đôi khi có sự xung đột.

Giao diện trò chơi ANAWAK

Để giúp mọi người có một cái nhìn sâu sắc hơn về công tác quản lý tài nguyên nước và các vấn đề liên quan, Dự án “INKA BB” (Mạng lưới sáng kiến đổi mới thích ứng với biến đổi khí hậu Brandenburg Berlin) của Đức đã phát triển trò chơi “ANAWAK“. Trong vai trò là một nhà quản lý một vùng gồm hai trị trấn, các nông trại, rừng, hồ, vùng đất ngập nước, bạn sẽ phải quyết định phân bổ nước như thế nào. Khi đó lưu lượng nước sẽ được mô phỏng và bạn sẽ nhìn thấy tác động của quyết định đó. Ví dụ, những người nông dân sẽ thỏa mãn hay các hồ chứa sẽ bị khô cạn. Con người và tự nhiên sẽ thấy hài lòng nhiều hay ít với quyết định của bạn, và bạn sẽ cố gắng cải thiện điều đó trong lượt chơi tiếp theo trong khi phải đương đầu với thách thức suy giảm tài nguyên nước do biến đổi khí hậu.

Dự án IGPVN đã thực hiện Việt hóa trò chơi này và rất vui lòng được giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng.
Các bạn có thể chơi trò chơi “Trị thủy ANAWAK” hoặc tải trò chơi ANAWAK tại đây.
Tài liệu và video giới thiệu chi tiết về trò chơi ANAWAK có thể tải về tại đây.

You may also like...