Khóa tập huấn về Gải đoán thông số Bơm thí nghiệm lần 2

s6TP. Hồ Chí Minh: Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 năm 2012, BGR phối hợp với CWRPI tổ chức Khóa tập huấn về Giải đoán thống số Bơm thí nghiệm lần 2 tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (DWRPIS). Lớp tập huấn do PGS.TS Phạm Quý Nhân – Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước trực tiếp giảng dạy và Ths. Trần Thành Lê – chuyên gia Địa chất Thủy văn của CWRPI trợ giảng.

23 học viên tham gia khóa học, thể hiện nhu cầu và sự quan tâm cao đối với chủ đề được tập huấn. Khóa học một lần nữa tạo điều kiện cho sự trao đổi kiến thức và kinh nghiệm của hai thế hệ đồng thời củng cố kiến thức kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế cho tất cả các học viên.

Giống như các khóa tập huấn trước tại miền Bắc, các học viên mong muốn Dự án tổ chức thêm các khóa học tương tự với các chủ đề khác như Địa thủy hóa hoặc tính toán trữ lượng NDĐ. Dự án IGPVN ghi nhận những phản hồi tích cực và nhu cầu thực sự của học viên và sẽ xem xét việc tổ chức các khóa tập huấn tiếp theo tại các Liên đoàn của Trung tâm (LĐ Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam) trong các khóa tập huấn tiếp theo

You may also like...