Khóa học lần thứ 1 về Địa thủy hóa: Giới thiệu về Địa thủy hóa, cách xử lý và phân tích số liệu

s9Hà Nội: Khóa học lần thứ nhất về Thủy địa hóa đã diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2012, tại khách sạn Sunway, Hà Nội, do dự án IGPVN tổ chức và được phụ trách bởi TS. Hoàng Thị Hạnh và TS. Frank Wagner thuộc dự án IGPVN. Các cán bộ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (CWRPI) được mời tham gia khóa học.

Mở đầu, TS. Frank giới thiệu về mục tiêu và nội dung chính của chương trình đào tạo, khẳng định tầm quan trọng của nghiên cứu thủy địa hóa thông qua một số ví dụ từ những nghiên cứu đã có của dự án. Tiếp đó, TS. Hạnh giới thiệu các khái niệm cơ bản trong thủy địa hóa, thành phần hóa học của nước dưới đất và một vài quá trình quan trọng chi phối thành phần hóa học nước dưới đất. Những vấn đề chính về phương pháp thực địa cũng được giảng giải cho các học viên: cách thức chuẩn bị cho một chuyến thực địa, những việc cần tiến hành ngoài thực địa để lấy mẫu, các thông số cần đo tại hiện trường, cách bảo quản mẫu cho phân tích hóa trong phòng thí nghiệm và các thiết bị có thể dùng đo mẫu nước.

Các học việc cũng được làm quen các thiết bị đo các thông số thủy địa hóa tại hiện trường và thực hành đo pH, độ dẫn và hàm lượng oxy hòa tan trong một số mẫu nước và cách hiệu chỉnh thiết bị đo trước khi tiến hành đo mẫu.

s10

Ngoài ra, TS. Hạnh cũng giải thích cho các học viên hiểu rõ thêm về dữ liệu thủy địa hóa và sự cần thiết phải tiến hành xử lý số liệu. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu, xử lý thống kê và hiển thị số liệu là những nội dung chính được trình bày cho học viên. Một số loại giản đồ tiêu biểu và công cụ lập bản đồ trong nghiên cứu thủy địa hóa  được giới thiệu chi tiết cho các học viên: cách tạo dựng và những thông tin có thể luận giải từ những giản đồ này.

Trong phần thực hành, các học viên tiến hành xử lý một bộ số liệu về thành phần hóa học nước dưới đất và viết một báo cáo chuyên đề ngắn để tóm tắt số liệu, nhận xét về độ tin cậy của số liệu phân tích, chất lượng nước dưới đất và một số đặc trưng thủy địa hóa của nước dưới đất. Dự kiến, Dự án sẽ tiếp tục tổ chức các khóa học tương tự về chủ đề này nhằm củng cố và nâng kiến thức chuyên môn cho cán bộ của Trung tâm.

You may also like...